เบาะรถยนต์ รถกระบะ นั่งสบายและหนังเงางาม

ที่หุ้มเบาะนั่งควรกระชับกับที่นั่งโดยไม่มีส่วนปลายหย่อนคล้อย แม้ว่าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพียงเล็กน้อย แต่กระบวนการติดตั้งก็มีความสำคัญมาก

มีคำแนะนำที่สำคัญบางประการที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อพยายามติดตั้งที่หุ้มเบาะรถยนต์ เบาะรถยนต์  แม้ว่าวิธีการติดตั้งจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรูปแบบของที่หุ้มเบาะนั่งที่คุณมี

  • ในกรณีของเบาะนั่งแบบอเนกประสงค์ ให้ถอดพนักพิงศีรษะออกก่อนแล้ววางที่หุ้มเบาะนั่งทับด้านบนของเบาะนั่งแล้วดึงลงเหนือเบาะนั่ง จากนั้นวางส่วนล่างของที่หุ้มเบาะนั่งไว้เหนือส่วนล่างของเบาะนั่งอย่างดี หลังจากนั้น ติดฐานของฝาครอบให้พอดีกับที่นั่ง ต่อมา ติดยางยืดไว้ใต้เบาะนั่งด้วยขอเกี่ยว “S” ที่ให้มา สุดท้าย มัดสายไฟที่ให้มาในตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าที่หุ้มเบาะนั่งอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ตรวจสอบที่หุ้มเบาะนั่งว่าพอดีกับที่นั่งอย่างสมบูรณ์ หลังจากกระบวนการทั้งหมดสิ้นสุดลง เบาะรถยนต์สวยๆ ให้ติดตั้งพนักพิงศีรษะอีกครั้ง
  • การติดตั้งที่หุ้มเบาะนั่งแบบกำหนดเองนั้นต้องใช้ขั้นตอนมากกว่าการหุ้มเบาะรถยนต์แบบอื่นๆ ขั้นแรก ให้ถอดการ์ดหรือโล่ที่หุ้มวัสดุเดิมที่อาจขัดขวางการติดตั้งที่หุ้มเบาะนั่งออกเบาะรถยนต์แต่งติดตั้งด้านล่างของที่หุ้มเบาะนั่งก่อน ผูกเชือกสามเส้นที่แผ่นปิดที่หุ้มเบาะนั่งด้านล่างและติดห่วงบนแผ่นปิดแล้วมัดไว้ใต้เบาะกับสปริงหรือกับห่วงอีกด้านบนที่หุ้มเบาะนั่ง ถัดไป  เบาะรถยนต์ isuzu  วางพนักพิงที่หุ้มเบาะนั่งบนพนักพิง ผูกสายหรือสายรัดเข้ากับห่วงบนพนักพิงที่หุ้มเบาะนั่ง จากนั้นป้อนสายหรือสายรัดระหว่างด้านล่างและพนักพิงของที่นั่ง แล้วมัดเข้ากับห่วงที่ด้านบนหรือด้านข้างของที่หุ้มที่นั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้มเบาะนั่งถูกต้อง จากนั้นทำรูเล็กๆ ในผ้าหุ้มเบาะนั่งเพื่อรองรับพนักพิงศีรษะและฮาร์ดแวร์ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด