ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานอุปกรณ์ explosion proofป้องกันการระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรม

ในการทำให้พื้นที่ทำงานของคุณปลอดภัย

คุณต้องรู้ว่าอันตรายใดที่คุณคาดหวังได้และต้องทำอย่างไรเพื่อควบคุมและกำจัดสิ่งเหล่านี้

ข้อมูลในที่นี้อธิบายถึงความสำคัญของการทำงานอย่างปลอดภัยอุปกรณ์ explosion proofและวิธีการควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานของคุณ

ในที่นี้ เราจะอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่พบได้บ่อยในพืช เช่น อันตรายในตัว อันตรายทางกล ไฟฟ้า เคมี และสิ่งแวดล้อม

อันตรายในตัว: คุณลักษณะบางอย่างของแผนผังและการออกแบบของโรงงาน เช่น ตำแหน่งของอุปกรณ์ บันได ทางเข้าและทางออก แผนผังของพื้น ชานชาลา การจัดแสง ระบบทำความร้อนและระบายอากาศ มีอยู่แล้วในตัว ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือรับรู้และหลีกเลี่ยง

  • อันตรายทางกล: ในกรณีต่างๆ ของอุบัติเหตุ มีโอกาสที่ชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมือจะเคลื่อนที่ได้ คนงานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อเก็บเสื้อผ้า ร่างกาย และเครื่องมือของตนให้ห่างจากเครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่ เมื่อต้องปิดเครื่องเพื่อซ่อมแซม ระบบควบคุมไฟฟ้าของเครื่องจะต้องถูกล็อคและป้ายเตือนต้องติดบนแผงควบคุม เช่น “อันตราย ห้ามสตาร์ท พนักงานกำลังทำงาน”
  • การทำงานกับท่อส่ง ระบบท่อจะทำให้เกิดความร้อนและแรงดัน หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุโดยแยกระบบออกและทำให้เย็นลงและลดแรงดัน

โรงงานหลายแห่งมีรถยก รถยก ฯลฯ สำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุภายในทางเดินที่กำหนด หากมีงานต้องทำใกล้ ๆ หรือทางจราจรป้องกันตนเองและผู้อื่นโดยติดป้ายและรั้วกั้นเพื่อเตือนการจราจร มิฉะนั้น ผลอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหากบันไดของคุณ ถูกรถชน อย่าวางเครื่องมือและวัสดุในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อการจราจรโดยการตกลงไปในทางเดิน

นั่งร้านชั่วคราว ชานชาลา สร้างขึ้นขณะทำงานบนที่สูง บนผนังอาคาร หลังคาและเพดาน สิ่งของเหล่านี้ควรมีราวจับและตัวป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้คนงาน เครื่องมือ และวัสดุเลื่อนและตกจากขอบ ติดป้ายไว้ใต้นั่งร้านเพื่อเตือนผู้สัญจรไปมาถึงสิ่งของที่ตกลงมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเอาใจใส่และระมัดระวังในขณะทำงานบนที่สูง เนื่องจากการลื่นอาจถึงแก่ชีวิตได้ บันไดที่ใช้ทำงานบนที่สูงต้องยึดจากด้านบนและด้านล่างให้แน่น และควรอยู่ในมุมที่ปลอดภัย ขั้นบันไดต้องไม่มีเครื่องมือ จารบี ฯลฯ นั่งร้านแขวนยึดด้วยเชือกจากด้านบน และแท่นควรราบเพราะ ถ้าเชือกที่ปลายด้านหนึ่งขาดหรือหลุด แท่นสามารถแกว่งลงไปที่ตำแหน่งแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วทิ้งคนงานและวัสดุ

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม: ในบางครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทำงานในสภาวะที่ร้อนใกล้กับหม้อน้ำหรือเครื่องทำความร้อน แม้ว่าโดยปกติแล้วจะมีฉนวนหุ้ม แต่โดยทั่วไปจะมีความร้อนอยู่บ้างในบริเวณนั้น วางเครื่องเป่าลมเพื่อจ่ายลมเย็นและไล่ลมร้อน การเปิดรับแสงเป็นเวลานานในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดตะคริวจากความร้อนและความร้อนอ่อนเพลีย ปวดท้องหรือกล้ามเนื้อรุนแรงและรวดเร็ว เกิดจากการสูญเสียความชื้นในร่างกายและเกลือมากเกินไป อาการวิงเวียนศีรษะ ชีพจรเต้นช้า อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ เหงื่อออกมาก เป็นสัญญาณของความร้อนอ่อนล้า การทานเกลือเม็ดและดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะเป็นมาตรการป้องกันตามปกติสำหรับทั้งการเป็นตะคริวจากความร้อนและอาการอ่อนเพลีย

เมื่อทำงานในพื้นที่ปิดให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่แนะนำ บุคคลควรอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมที่ทางเข้า สวมสายรัดนิรภัยและสายชูชีพ ดังนั้นหากคุณเอาชนะได้ คุณจะถูกดึงออกมา พื้นที่ปิดควรระบายอากาศด้วยเครื่องเป่าลมที่มีควันพิษหรือไอไวไฟ ปริมาณออกซิเจนในช่องว่างนั้นจะต้องตรวจสอบก่อนเข้า ห้ามสวมเสื้อผ้าไนลอนและใช้เครื่องมือที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่ปิดเพื่อป้องกันประกายไฟซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ในกรณีที่ทำงานในถังเชื้อเพลิง ควรใช้โคมกันระเบิดในพื้นที่ดังกล่าว

การแผ่รังสีจากรังสีเอกซ์และสารกัมมันตภาพรังสีอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อร่างกายมนุษย์ สวมชุดป้องกันพิเศษเพื่อลดการสัมผัสกับรังสี พื้นที่ฉายรังสีควรทำเครื่องหมายด้วยสัญญาณรังสีอย่างชัดเจน

อันตรายทางเคมี: นี่เป็นหนึ่งในอันตรายที่ทุจริตที่สุด โดยที่สารเคมีเป็นกังวล เราควรทราบคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมีเฉพาะที่เกี่ยวข้อง อ่านข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่ให้มาก่อนที่จะจัดการ สวมชุดป้องกัน ถุงมือ หน้ากากป้องกันอากาศบริสุทธิ์ และแว่นตาหรือกระบังหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารเคมีไม่กระเด็นหรือหก

อันตรายจากไฟฟ้า: เกือบทุกงานที่คุณทำจะรวมถึงการสัมผัสกับไฟฟ้าและอันตรายจากไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟที่มีพลังงานหรือร้อน ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีการต่อสายดินและหุ้มฉนวนเสมอ ห้ามใช้คอร์ดที่หลุดลุ่ย เสียหาย หรือเป็นรอยต่อ หลีกเลี่ยงเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องมือ และมือที่เปียกชื้น วัตถุที่เป็นโลหะและน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ป้องกันวัตถุที่เป็นโลหะที่อยู่ใกล้เคียง หลีกเลี่ยงพื้นผิวที่เปียกและวางเสื่อฉนวนขณะทำงานบนแผง