เข้าใจกรุงเทพฯ – กับการ ล่องเรือเจ้าพระยาแบบส่วนตัว

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การค้า และวัฒนธรรมของประเทศ

วัฒนธรรมธุรกิจและผู้บริโภคที่เฟื่องฟูของกรุงเทพฯ  ล่องเรือเจ้าพระยา ดำรงอยู่ควบคู่ไปกับมรดกทางจิตวิญญาณโบราณที่สะท้อนให้เห็นในวัดพุทธหลายแห่งของเมือง มรดกนี้ยังปรากฏชัดในชื่อดั้งเดิมของเมืองกรุงเทพ ซึ่งแปลว่า “เมืองแห่งนางฟ้า”

ภูมิประเทศ

กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนที่ราบน้ำท่วมที่ขนาบข้างทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย มหานครกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 50 เขต ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร (580 ตารางไมล์) ภายในขอบเขตอันกว้างใหญ่นี้ ตึกระฟ้าและย่านหรูหราผสมผสานกับเขตอุตสาหกรรมและอาคารแบบไทยดั้งเดิม

  • ใจกลางเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือเจ้าพระยา ส่วนตัว ราคา   ที่นี่ในพื้นที่ที่เรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์ (เมืองเก่า) พระราชวัง วัด และพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทางทิศตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร์คือดุสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการของไทยหลายแห่ง ทางทิศใต้เป็นย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเยาวราชคือสาทรและบางรัก ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและการเงินที่สำคัญของกรุงเทพฯ
  • ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยพื้นที่ที่เรียกว่าธนบุรี ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของไทยในช่วงศตวรรษที่สิบแปดและถูกกรุงเทพฯ ดูดกลืนอย่างเป็นทางการในปี 2515 คลองแคบของธนบุรีเรียกว่าคลองซึ่งเชื่อมเมืองหลวงและชานเมืองเข้าด้วยกัน ที่กรุงธนบุรีซึ่งชาวเมืองอาศัยแม่น้ำเพื่ออาบน้ำ ซักผ้า และตกปลา – วิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงอยู่ในเงามืดของกรุงเทพฯ สมัยใหม่

สภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นและชื้นของกรุงเทพฯ มีตลอดทั้งปี โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายน โดยทั่วไปเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของเมือง ซึ่งมักจะอยู่ที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส (95 องศาฟาเรนไฮต์) ฤดูฝนเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดจนถึงเดือนตุลาคม นอกจากฤดูฝนแล้ว ล่องเรือ วัฏจักรมรสุมยังทำให้เกิดฤดูหนาว (พฤศจิกายนถึงมกราคม) และฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ถึงเมษายน)

ประชากร

ประชากรประมาณ 9 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ที่เหมาะสม ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณ 12 ล้านคน (ประมาณปี พ.ศ. 2553) หรือเกือบร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ผู้อยู่อาศัยรุ่นแรกและรุ่นที่สองจำนวนมากย้ายจากพื้นที่ชนบทของประเทศไทยมาที่เมืองหลวงเพื่อหางานทำและมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น

เศรษฐกิจ

กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางการค้าหลักสำหรับทั้งประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากธุรกิจนำเข้า-ส่งออกขนาดใหญ่แล้ว เศรษฐกิจในท้องถิ่นยังมีฐานการผลิตที่สำคัญอีกด้วย โรงงานในกรุงเทพฯ หันมาผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปืนพก ของใช้ในบ้าน สิ่งทอ คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคการธนาคารและบริการทางการเงินก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน มากกว่าสามในสี่ของเงินฝากธนาคารไทยทั้งหมดอยู่ในธนาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และบริษัทข้ามชาติหลายแห่งมีสำนักงานอยู่ที่นั่น